צרו קשר
ּ

הסדרי ראיה בין סב לנכדיו

למרות סירובו של האב כי ילדיו ישמרו על קשר עם סבתם לאחר שאיבד את אשתו, בית המשפט החליט להתערב באוטונומיה ההורית של האב כדי לאפשר לילדיו קיום הסדרי ראיה בין הסבתא לנכדיה.

במציאות החיים הרגילה, ההורים תומכים נפשית, חברתית וחומרית בילדיהם. יחד עם זאת, גם הורי-הורים נחשבים למקור חשוב לתמיכה נפשית, חברתית וחומרית לנכדיהם. מחקרים שונים העוסקים ביחסי הסבים והנכדים מעלים את חשיבות הקשר המשפחתי ביניהם. פעמים רבות הסבים הם חלק מחיי הילד כבר ברגעי חייו הראשונים, ולפיכך מהווים לו מקור התקשרות לאחר ההורים הביולוגיים ופעמים רבות משמשים אף כגורם מרכזי.

מקרה שהיה כך היה, סבתא אשר שכלה את בתה בנסיבות מצערות, ביקשה להמשיך ולקיים הסדרי ראיה עם נכדיה כפי שעשתה לפני מות בתה. אולם אבי הילדים אשר חשש כי הסבתא תרעיל את ילדיו כלפיו, אסר כל קשר בין הסבתא לנכדיה.

הסבתא אשר לא השלימה עם התנגדותו של אבי נכדיה, אשר מנע ממנהו קשר עם נכדיה למעלה משנה, עתרה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לקיום הסדרי ראיה עם נכדיה.

כמו בכל פעם כאשר מדובר בקטינים נעזר בית המשפט בתסקירים של עו"ס וכך גם היה בעניינם של הצדדים.

עו"ס שמונתה על ידי בית המשפט נפגשה עם הצדדים אשר העלו טענות קשות אחד כלפי השנייה. חששו הכבד של האב כי הסבתא תנסה להסית את ילדיו הקטינים נגדו ותפגע בנפשם ולכן סבר כי נכון יהיה לנתק קשר בין הנכדים לסבתם.

אולם, בית המשפט סבר אחרת וחרף המשקעים בינהם הורה על יצירת קשר בין הסבתא לבין נכדיה לאלתר ותחת פיקוח מתוך תפיסה ש"טובתו של הקטין היא לקשר עם משפחתו המורחבת". "לאחר פטירת האם אין זו טובת הקטינים, לאפשר ניתוק ענף שלם של משפחתם הביולוגית…", כתב בית המשפט.

חשוב לציין כי מקור הסמכות של בית המשפט להתערב באוטונומיה של ההורה החי קבועה בסעיף 28 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 אשר קובע כי מקום בו "מת אחד ההורים של קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות בעניין המגע בין הורי המת לבין הקטין".

חשיבות הקשר שבין סבים לנכדיהם עולה אף מסעיף 5 לאמנה לזכויות הילד אשר אושררה בישראל בשנת 1991 לפיה "המדינות החברות יכבדו את אחריותם זכויותיהם וחובותיהם של הורים או מקום שניתן ליישום, של בני המשפחה המורחבת או הקהילה, כנהוג עפ"י מסורת המקומית".

במקרה הנ"ל בית המשפט הדגיש כי על האב לגלות רגישות ולאפשר לילדיו עם הקשר עם סבתם מאידך אסר בית המשפט על הסבתא לדבר בגנות אבי נכדיה למרות כל המשקעים חתנה.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ