צרו קשר
ּ

הפקדת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

מהם היתרונות של הפקדת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה?

תקנה 6 לתקנות הירושה מסדירה את הדרך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר עשייתה וקובעת:

  1. "6 המבקש להפקיד צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה יגיש לו בקשה על כך בכתב.
  2. המבקש יוזמן להתייצב אצל הרשם לענייני ירושה, להיחקר על פרטי זהותו ולמסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וחתומה בשעווה ובחותמת הרשם לענייני ירושה.
  3. על המעטפה יצוינו, פרטי זהותו ומענו של המפקיד, תאריך ההפקדה, ובפני מי נעשתה הצוואה ככל שהדבר ידוע ויחתמו עליה הרשם לענייני ירושה והמפקיד.
  4. דבר ההפקדה יירשם במרשם הארצי ויינתן למפקיד אישור הפקדת הצוואה.
  5. מי שהפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב; הרשם לענייני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי; דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי ".

חשוב לציין כי אין חובה להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל עורך דין ו/או לשמור עליה בביתו או בכל מקום אחר. אולם, להפקדת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה קיימות יתרונות רבים.

מהם היתרונות בהפקדת צוואה?

  1. הוכחה לכך כי האדם אכן רשם את הצוואה.
  2. הצוואה תישמר ולא תלך לאיבוד.
  3. במקרה של מחלוקת בין היורשים, הפקדת הצוואה תהווה ראיה לכאורה למועד עריכתה.

ויודגש, מצווה יכול לשנות צוואתו בכל עת. אולם, הפקדת צוואה ו/או משיכתה חזרה מחויבים בתשלום אגרה.

הפקדת הצוואה כמו גם תוכנה של הצוואה נשמר בסוד, ואין הרשם לענייני ירושה רשאי לגלות כל מידע אודותיה, כל עוד המצווה בחיים.

מה עליי לעשות כדי להפקיד צוואה בפני הרשם לענייני ירושה?

לאחר תשלום האגרה, על המצווה בלבד להגיע למשרד הרשם לענייני ירושה, להצטייד בתעודת זהות ובצוואה המקורית.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ