צרו קשר
ּ

מזונות אישה

אישה נשואה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג. על פי הכלל "עולה עימו ואינה יורדת".

סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האישה – מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות דיור ואחזקת בית, כולל שכר דירה או משכנתא, צרכים נשיים, איפור, חוגים, הוצאות רכב, לימודים וכל שאר ההוצאות אותן הוציאה האישה בעת חייהם המשותפים של הצדדים. גובה מזונות אישה נקבע הן על פי צרכיה, על פי הכנסת הבעל מעבודה ומרכוש ועל פי פוטנציאל ההשתכרות של הבעל. כאשר הוגשה תביעת מזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה, בית משפט זה, יקבע את גובה המזונות.

אולם, כאשר הבעל הגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני וכרך בה את מזונות אישה, וזאת כאשר טרם פנתה האישה בתביעת מזונות אישה לבית המשפט לענייני משפחה, אזי, לבית הדין הרבני תהיה הסמכות לדון במזונות אישה אם התקיימו מספר תנאים משפטיים. בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני בוחן את הכנסת הבעל בשנה שקדמה להגשת התביעה לתשלום מזונות אישה וכן את פוטנציאל ההשתכרות שלו, על מנת למנוע מבעל שחדל לעבוד בשל הליך הגירושין להתחמק ממחויבותו לתשלום מזונות אישה.

אישה שבגדה בבעלה או אישה שעזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת מוכרזת בבית הדין הרבני כאישה מורדת ומאבדת את זכותה לקבלת מזונות אישה. אולם, כאשר לאישה סיבה מוצדקת לעזיבת הבית, לא תאבד את זכותה לקבלת מזונות אישה.

אישה עובדת שמשכורתה והכנסתה מספיקים לה לכיסוי כל צרכיה – אינה זכאית לתשלום מזונות אישה. אם משכורתה של האישה נמוכה והיא הורגלה לרמת חיים גבוהה יותר, מחייב הבעל בתשלום "השלמת מזונות אישה".

חשוב להדגיש כי אישה אינה חייבת לעבוד ואין להתייחס לפוטנציאל ההשתכרות שלה אלא במקרים נדירים. בתי המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני התחשבו בפוטנציאל ההשתכרות של האישה כאשר האישה הינה בעלת מקצוע שעבדה במשך שנים רבות, ילדי הצדדים בגרו, ועיתותיה בידיה, או במקרים של נישואין קצרים מאוד.

במקרה בו אישה לא עבדה שנים רבות – לא ניתן לחייב אותה לצאת ולעבוד. תקופת תשלום מזונות אישה הוא עד גירושין או עד שניתן פסק דין לגירושין המחייב את האישה להתגרש מהבעל והיא מסרבת לעשות כן.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ