צרו קשר
ּ

מזונות זמניים אימתיי?

ברוב רובם של תיקי המזונות, מתעורר הצורך בפסיקת מזונות זמניים. פסיקת המזונות הזמניים יכול ותעשה בשתי דרכים: לאחר הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע, או במהלך הדיון הראשוני בתיק המזונות. בעל דין המבקש שיפסקו לו מזונות זמניים יגיש, לאחר הגשת כתב הגנה בתביעה למזונות, בקשה לפסיקת מזונות זמניים. ביהמ"ש לענייני משפחה רשאי לקבוע מזונות זמניים, לאחר הגשת בקשה בעניין ולאחר שדרש את תגובת הצד שכנגד וזאת אף לפני שהתקיים הדיון הראשון בבית המשפט.

חשוב לציין כי מזונות זמניים ניתנים על דרך האומדנה, על מנת להעניק לבעל הדין (לרוב האישה) אפשרות ולהמשיך לחיות ברמת החיים לה הורגלה לאורך חיי הנישואין, קרי, לשמור על המצב הקיים כפי שהיה עובר לפתיחה בהליכים המשפטיים, על מנת שלא ישונה על ידי אחד הצדדים באופן חד צדדי עד לפסיקת המזונות הקבועים. במקרה של פסיקת מזונות זמניים, אין בית המשפט דן בניתוח מקיף של הראיות ואינו נכנס "לעובי הקורה", אלא בית המשפט מאזן בין האינטרס של הקטינים לקבלת הסעד המיידי, לבין פגיעה אפשרית בנתבע (לרוב האב).

יחד עם זאת, פסיקת מזונות זמניים גבוהים אשר יפסוק ביהמ"ש, אינם מעידים בהכרח על גובה דמי המזונות הקובעים שיפסקו על ידו. אלא כשמו כן הוא, תשלום זמני עד להחלטת בית המשפט בקביעת גובה דמי המזונות הקבועים. מזונות זמניים לאישה בקביעת מידת המזונות שאדם חייב לספק לבת זוגתו, רשאי בית המשפט להתחשב בהכנסותיו של בן הזוג מעבודה ומנכסים ואם ראה לנכון, גם מכל מקור אחר. אשר להיקף המזונות, אלה יקבעו על ידי ביהמ"ש עפ"י נסיבות העניין. במקרה בו פסק ביהמ"ש גובה מזונות זמניים נמוכים לאישה, והאישה נאלצה ל"הסתדר" עם מזונות אלו עד לפקיעת הנישואין, יכולה היא לדרוש מבית המשפט לפסוק עבורה פיצויים בגין כך. ואולם, במקרים בהם פסק בית המשפט מזונות זמניים גבוהים, לבית המשפט שיקול דעת בשאלת השבתם של מזונות, שלמפרע התברר ששולמו ביתר.

ישנם מקרים בהם אין בית המשפט מאפשר כל קיזוז שהוא, ובמקרים אחרים תהא נטייה להתחשבות מסוימת במה שכבר נעשה, בין היתר באמצעות ויתור על גביית מזונות זמניים שטרם נגבו. השיקול המרכזי המנחה את ביהמ"ש הוא כמובן השפעת הקיזוז על רווחת בן הזוג והילדים. כיצד מחושבים מזונות זמניים כאמור, מזונות זמניים מחושבים על דרך האומדנה בלבד, מכיוון שמדובר בפסיקה מהירה, בית המשפט אינו יכול לבחון את כל הפרטים בנוגע לנכסי בני הזוג, כושר ההשתכרות שלהם, רמת חייהם, הוצאותיהם והכנסותיהם השונות. האם ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים כשהצדדים גרים בבית והבעל משלם לצורכי הבית? העובדה שהצדדים עדיין מתגוררים תחת קורת גג אחת, וכי הבעל מוסיף ומשלם לצורכי הבית והילדים, אינה משנה מזכאותה של האישה לתבוע מזונות. עצם קיומו של משבר בין הצדדים, מקים לאישה הזכות לתבוע מזונות זמניים על מנת שלא תהיה נתונה לגחמותיו ושיגעונותיו של הבעל.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ