צרו קשר
ּ

מזונות ילדים

על פי הדין העברי, כל אב חייב במזונות ילדיו עד גיל 18, וזאת ללא כל זיקה בין הכנסתו של האב לבין צורכי הילדים.

אי תשלום דמי מזונות גורר אחריו הליכים משפטיים כדוגמת הליכי הוצאה לפועל, עיכוב יציאה מהארץ, ומאסר. תביעה למזונות הקטינים יכולה להיות מוגשת על ידי האם- כאפוטרופוס טבעי של הקטינים על פי דין, או על ידי הקטינים עצמם.

גובה המזונות

בתי המשפט מחלקים את הקטינים לשלוש קבוצות גיל שונות:

  1. עד גיל 6 – קטינים בגיל זה קרויים בעגה המקצועית "קטני קטינים" ונטל מזונותיהם מונח באופן מלא כל כתפיו של האב.
  2. מגיל 6 עד גיל 15 – קטינים בגילאים אלו יהיו זכאים למזונותיהם ההכרחיים מאביהם, ומזונותיהם מדין צדקה (חוגים, נסיעות, טיולים, שיעורים פרטיים) משני הוריהם גם יחד. בתי המשפט הרבניים נוטים לפסוק חלוקה שווה בעניין מזונות אלו, בעוד בית המשפט לענייני משפחה מתחשב ביכולתם הכלכלית היחסית של ההורים.
  3. מגיל 15 עד גיל 18 – מכיוון שבגילאים אלו נחשב הקטין כאדם בוגר אשר יכול אף לעבוד לפרנסתו, סך כל מזונותיו ישולמו על ידי שני הוריו באופן שווה וזאת בהתאם לערכאה אשר תידון בעניינם (בית משפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני).
  4. שירות צבאי – בהתאם לעמדת הפסיקה כי האב יישא בשליש ממזונות ילדיו במהלך שירותם הצבאי. ויודגש, אב יישא במזונות ילדיו עד גיל 21, באם הוסכם על כך, גם אם הילדים לא משרתים לבסוף בצבא.

מהו החיוב המינימלי בדמי מזונות הילדים?

הפסיקה הכירה בסכום מזונות מינימלי לכל ילד העומד על סך של 1,250 שקלים בחודש. עם זאת, שיעור דמי המזונות הינו אמביוולנטי ובית המשפט פוסק כל מקרה לגופו. ילדים אשר הורגלו לרמת חיים מסוימת יהיו זכאים להמשיך ולחיות באותה רמה לה הורגלו כאשר הוריהם היו נשואים.

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ