צרו קשר
ּ

נטל ההוכחה בבקשה לשינוי גובה המזונות

פסק דין למזונות הוא בין פסקי הדין החריגים הניתנים לשינוי עם שינוי נסיבות.

לאמור: שינוי נסיבות מאפשר למי מהצדדים לפנות לבית המשפט שידון בגובה המזונות שנפסקו. על התובע את שינויו של פסק הדין להוכיח שינוי נסיבות מהותי, עד כדי הצדקה לשינוי הסכום שנקבע על פיו.

בפסיקה נקבעו מספר תנאים מצטברים לשינוי בסכום מזונות שכבר נקבע בפסק דין:

  1. שינוי מהותי: בתביעה לשינוי בחיוב המזונות בגין שינוי נסיבות, אין בית המשפט בודק מחדש מהו סכום המזונות שראוי לפסוק, תוך עיון מחדש בהכנסות האב וצורכי הקטינים. תביעה להפחתה במזונות אינה "הזדמנות שנייה" לתובע להוציא מבית המשפט פסק דין אשר יהיה יותר לרוחו, והיא אינה חלופה להגשת ערעור על פסק הדין המקורי. לאחר שפסק דין הפך לחלוט אין הוא פתוח לשינויים או תיקונים אלא אם כן יוכיח התובע שינוי נסיבות מהותי לאחר מועד מתן פסק הדין המקורי. פסק דין למזונות ניתן לשינוי כאשר חל שינוי מהותי בנסיבות, בהתחשב במצב השורר היום לעומת הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן פסק הדין שמבקש התובע לתקן. להבדיל משינוי של מה בכך, אין לצאת מתוך הנחה כי כל שינוי בנסיבות יש בו אוטומטית כדי להשליך על סכום המזונות.
  2. שינוי בלתי צפוי: בפסיקה נקבע כי שינוי נסיבות מהותי לצורך שינוי בחיוב המזונות, הינו שינוי אשר לא נצפה מראש ושלא הייתה כל אפשרות לצפותו מראש במועד פסק הדין.
  3. גרימת אי צדק: בנוסף לכך, כבר נקבע לא אחת כי שינוי נסיבות לא יביא לשינוי בחיוב המזונות, אלא אם כן השארת החיוב כמות שהוא יגרום לתוצאה לא צודקת. קרי, שינוי ההופך את המשך קיומו של פסק הדין לבלתי צודק להשאירו על כנו, כי אז ניתן לפתוח את העניין מחדש. נטל ההוכחה כי חל שינוי מהותי בנסיבות על פי הקריטריונים דלעיל, מוטל על בעל הדין הטוען זאת. הלכה היא, כי כל עוד לא הוכחו בפני בית המשפט נסיבות אובייקטיביות המונעות מהאב מלהשתכר, אזי אם עיסוקי הנוכחי של האב אינו מביא לו הכנסה מספקת, עליו לחפש תעסוקה אחרת אשר תאפשר לו את קיום חובותיו כלפי בני ביתו.
למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ