צרו קשר
ּ

מאגרי מידע

נטל ההוכחה בבקשה לשינוי גובה המזונות

פסק דין למזונות הוא בין פסקי הדין החריגים הניתנים לשינוי עם שינוי נסיבות. לאמור: שינוי נסיבות מאפשר למי מהצדדים לפנות לבית המשפט שידון בגובה המזונות שנפסקו. על התובע את שינויו של פסק הדין להוכיח שינוי נסיבות מהותי, עד כדי הצדקה...

הסכם לחיים משותפים

דווקא בזוגיות פרק ב', חשיבותו של הסכם לחיים משותפים משמעותית, וזאת משום שלא תמיד טורחים או מעוניינים בני הזוג למסד את היחסים באופן רשמי עם טבעת וקידושין ולעתים קרובות מעדיפים בני הזוג לחיות יחד כ"ידועים בציבור". משמעות הדבר שהחוק...

דרכים לגביית מזונות

משניתנה החלטה או פסק דין למזונות, עומדות בפני הזכאי לגבות את דמי המזונות בשתי דרכים: גבייה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. גבייה דרך המוסד לביטוח לאומי. גבייה באמצעות ההוצאה לפועל: גביית חוב בהוצל"פ יוחדה לקטגוריה מצומצמת של זכאים למזונות: בן זוג,...

הפסקת הליכי גירושין וחזרה לשלום בית

כללים מנחים להפסקת הליכי הגירושין וחזרה לשלום בית: המושג שלום בית, למעשה, מתייחס ליחסים בין בני זוג נשואים, המתבטא בהרמוניה השוררת ביניהם ללא ריבים וחיכוכים. אולם, לא תמיד הם כך פני הדברים ועל מנת, שבני זוג יוכלו לחיות חיי שלום...

בחינת עילות לפסלות צוואה

הנחת המוצא בחוק הירושה היא שהצוואה כשרה, ויש להגשים את רצונו של המצווה ובלבד שלא נפל בו פגם אחר. "החוק נותן משקל רב לזכות המנוח להחליט מה שייעשה בנכסיו לאחר פטירתו, אפילו תוך הדרת היורשים לפי דין מזכויותיהם כיורשים" כך...

צוואה הדדית מהי?

סעיף 8(א) לחוק הירושה, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2005 הסדיר את נושא הצוואות ההדדיות אשר קובע כי צוואה הדדית הינה צוואה אשר יש לערוך אותה במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים אשר נכתבו באותה העת, ובמסגרתה קובעים בני הזוג...

צורות צוואה

בארבע צורות אפשר לערוך צוואה: בכתב יד; בעדים; בפני רשות ובעל פה צוואה בכתב יד: בהתאם לחוק, צוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה בידי המצווה, תישא תאריך כתוב בידי המצווה ותיחתם בידו. צוואה בכתב יד אינה חייבת להיות מאומתת...

הבטחת זכויות בצוואה

על מנת לשלול זכויות ירושה, חייבים לערוך צוואה. עיקרון עריכת הצוואה קובע את ההסדרים שמבקש אדם לקבוע לגבי רכושו לאחר מותו. הסכם ממון ופרידה מבן/בת הזוג הסכם ממון קובע את ההסדרים שקובעים בני הזוג בעודם בחיים והם אינם מחייבים את...

כתיבת צוואה

האם כדאי לכתוב צוואה כאשר אתם עומדים בפני הליך גירושין או נמצאים בסכסוך זוגי? כאשר בני זוג שרויים בהליכי גירושין, או כאשר הם נמצאים בסכסוך זוגי, עולה לא אחת המחשבה לערוך צוואה, כדי שבן הזוג הבלתי-נסבל לא יירש את הרכוש...

הפקדת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה

מהם היתרונות של הפקדת צוואה בפני הרשם לענייני ירושה? תקנה 6 לתקנות הירושה מסדירה את הדרך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה לאחר עשייתה וקובעת: "6 המבקש להפקיד צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה יגיש לו בקשה על כך בכתב. המבקש...

בנות זוג שלא קיבלו צו הורות זכו לפתרון ביניים מבית המשפט

כאשר בנות זוג בוחרות להביא ילד לעולם באמצעות תרומת זרע, נוצר מצב בו רק האם היולדת היא האם הביולוגית של התינוק, ואילו מעמדה של בת זוגה/האם הלא ביולוגית, מוענק על ידי בית המשפט באמצעות הליך משפטי הנקרא "צו הורות...

האם משמורת משותפת יכולה להתקיים כאשר עוצמת הקונפליקט בין ההורים גבוהה?

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי המשמורת על הקטינים תהא משמורת משותפת לשני ההורים, כאשר זמני השהות של כל הורה עם ילדו תהא פחות או יותר שווה. האם שלא השלימה עם החלטת בית המשפט, ערערה לבית המשפט המחוזי וטענה...

הסדרי ראיה בין סב לנכדיו

למרות סירובו של האב כי ילדיו ישמרו על קשר עם סבתם לאחר שאיבד את אשתו, בית המשפט החליט להתערב באוטונומיה ההורית של האב כדי לאפשר לילדיו קיום הסדרי ראיה בין הסבתא לנכדיה. במציאות החיים הרגילה, ההורים תומכים נפשית, חברתית וחומרית...

הסדרי ראיה ורצון לעבור עיר מגורים

מעבר דירה לעיר אחרת כאשר ההורים גרושים או פרודים – האם זה אפשרי? בית המשפט לא שוכנע כי מעבר הקטינים עם אימם לעיר אחרת תטיב עם ילדי הצדדים, בין היתר כי חשוב שהילדים יישארו קרובים גם לאביהם. ההורים, פרודים וחיים בבתים...

האם ניתן לכפות בדיקת אבהות?

בדיקת אבהות עפ"י ההלכה הגדרת הורות הינה כי האב הביולוגי הינו האב הגנטי. ואילו אם הביולוגית הינה האם היולדת. בבדיקת אבהות מתעוררות שתי שאלות: האם קיימת אפשרות לכפות אבהות? שאלת הממזרות – מה קורה כאשר מדובר בבני זוג נשואים ומתעורר...

פרידה של ידועים בציבור עם ילדים

פרידה אחרי 26 שנים של זוגיות, מגורים וילדים משותפים מזכה את בן הזוג בחצי מהרכוש? בית המשפט למשפחה דחה תביעת גבר נגד זוגתו לשעבר, בה דרש חצי מהזכויות והכספים שצברה במשך 26 שנים של זוגיות, כולל הדירה בה התגוררו במשך...

הסכם שנעשה בין בני זוג מחייב את הילדים?

האם הסכם ממון שנחתם בין ההורים ובין היתר מסדיר את ענייני מזונותיהם של הילדים, מחייב את הילדים? הלכה היא, וכפי שהיא מתבטאת בפסיקת בתי המשפט כי הסכם ממון שנחתם בין ההורים ובין היתר מסדיר את ענייני מזונותיהם של הילדים, מחייב...

חלוקת רכוש

המשפחה היא גוף כלכלי הצובר נכסים ורכוש במהלך חיי הנישואין. במצבים מסוימים חלק מן הרכוש או כולו נרשם על שם שני בני הזוג, ובמצבים אחרים הרכוש נרשם על שם צד אחד. בנושא חלוקת הרכוש, יש להבחין בין בני זוג...

בן מרדן

אחת מטענות האב לפטור ממזונות ילדו היא טענת "בן מרדן" (נקרא גם "זכות המגע") . אחת מהטענות העיקריות למרדנות קטין הינה הימנעות מקיום הסדרי ראיה וביקורים. זכות זו קמה להורה שאינו משמורן, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לעומת...

בדיקת אבהות

זכותו של קטין לדעת מיהו אביו, זכות שנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אולם, בנוסף לזכות בסיסית זו של הקטין לדעת מיהו אביו, כרוכים גם עניינים נוספים הנגזרים מעצם ההכרה כי פלוני הוא אביו של פלמוני ובין היתר ענייני...

גניבת זרע

הטענה של "גניבת זרע" עולה במשפטים העוסקים בתביעת מזונות, ו/או תביעת אבהות, שאותה מגיש הקטין שנולד כתוצאה ממעשה זה כנגד אביו, בדרך כלל באמצעות אמו. במקרים בהם, אין הסכמה בין הצדדים על נסיבות הכניסה להריון, האב מציג את הכניסה...

הטרדה מאיימת

הטרדה מאיימת מהי? המושג הטרדה מאיימת מתייחס לדפוסי התנהגות הכוללים הטרדות ואיומים מסוגים שונים, אשר פוגעים בשלוות חייו, בפרטיותו או בגופו של אדם, ועל פי ניסיון החיים המצטבר, מקימים גם חשש לפגיעה בגופו או בחייו של האדם המוטרד. ההטרדה מאיימת...

אלימות מהי?

מקרי האלימות בתוך המשפחה הינם מגפה נפוצה במחוזותינו. סוג האלימות המוכר ביותר הינו אלימות פיזית, אולם, קיימים סוגים נוספים של אלימות, חמורים לא פחות – "אלימות רוחנית" או "אלימות נפשית" שמשמעה התעמרות רוחנית, השפלה, התעללות מילולית ודיכוי נפשי שלעתים...

מזונות אישה

אישה נשואה זכאית לקבלת מזונות אישה מבעלה בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים לה הורגלה בעת חייהם המשותפים של בני הזוג. על פי הכלל "עולה עימו ואינה יורדת". סכום מזונות אישה אמור לכסות את כל צרכי האישה – מזון,...

אישה מפסדת כתובתה

הכתובה במהותה היא מסמך דתי והיא מלווה את עם ישראל אלפי שנים בצמוד וכחלק מענייני נישואין וגירושין של ההלכה היהודית. הכתובה היא שטר התחייבות ממונית וככזה, הוא חלק מהותי של הנישואין. הסמכות לדון בענייני הכתובה נתונה לבית הדין הרבני...

מזונות ילדים

על פי הדין העברי, כל אב חייב במזונות ילדיו עד גיל 18, וזאת ללא כל זיקה בין הכנסתו של האב לבין צורכי הילדים. אי תשלום דמי מזונות גורר אחריו הליכים משפטיים כדוגמת הליכי הוצאה לפועל, עיכוב יציאה מהארץ, ומאסר. תביעה...

זכויות סוציאליות ופנסיה בגירושין

זכויות סוציאליות לרבות פנסיה הם פירות שנרכשו במאמצים משותפים של בני הזוג במשך שנים רבות. כל אחד מבני הזוג תרם את חלקו גם כאשר אחד מבני הזוג, עוסק בניהול הבית ובגידול הילדים והשני עובד מחוץ לבית. על-כן, זכויות סוציאליות...

האם הסכם שנעשה בין ההורים מחייב את הילדים?

הסכם שנעשה בין בני זוג, מחייב את הילדים? האם הסכם ממון שנחתם בין ההורים ובין היתר מסדיר את ענייני מזונותיהם של הילדים, מחייב את הילדים? הלכה היא, וכפי שהיא מתבטאת בפסיקת בתי המשפט כי הסכם ממון שנחתם בין ההורים...

משמורת ילדים

גם לאחר הגירושין שני ההורים נותרים אפוטרופוסים של ילדיהם, וזאת ללא כל תלות בשאלה בחזקת מי נשארו הילדים. לאחר הגירושין, לשני ההורים מעמד שווה בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לילדים כגון בנושאי חינוך ובריאות. ההנחה היא, שילדים עד גיל 6...

שינוי מקום מגורים של קטין

שינוי/עקירה של קטין בתוך הארץ: נקודת המוצא של שני הורים הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע בסעיף 15 שבו , המגדיר מושג אפוטרופסות והרשות להחזיק בקטין. לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, האפוטרופסות על הקטינים, משותפת לשני ההורים עד הגיעם לגיל...

דירת מגורים מזכה

בשנים האחרונות, ישנה נהירה של משקיעים מהארץ וגם מחוצה לה, לרכוש דירה או דירות מגורים נוספת לצורך השקעה. חלקם קונים דירות במחירים נמוכים, ומוכרים את הנכס בתשואה מניבה מאוד, וחלקם רוכשים דירות מגורים לצורך השכרתן. במאמר זה, אציין בתמצית...

גישור וגירושין

כמו כל דבר בחיים גם בגירושין יש בחירה, גירושין לא חייבים תמיד להסתיים במלחמה, במילים קשות וצורמות, בתחושות איומות באכזבה ותחושת כישלון ובטח לא כשבאמצע נמצאים הילדים, אשר לא פעם במאבקי הוריהם בגירושים, חווים את טראומת הנטישה. עצרו רגע, תחשבו...

דמי שימוש

האיש החליט שאינו מעוניין לחיות בקרבת גרושתו מחשש לתלונות סרק על אלימות, ותבע ממנה דמי שכירות על השימוש בשטח. בית המשפט דחה את טענת האיש לדמי שימוש ראויים. למה? במקרים רבים בני זוג החיים בנפרד זמ"ז, נאלץ אחד מבני הזוג...

זכויות הורים מאמצים – דמי חופשה

מי זכאי לדמי חופשה? עובד/ת שכיר/ה או עצמאי/ת, שאימצו ילד עד גיל 10 והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ, יהיו זכאים לדמי חופשה בשיעור דמי לידה המשולמים ליולדת, ובלבד ששילמו דמי ביטוח. בני זוג יוכלו לבחור מי מהם יהיה זכאי לתשלום עבור...

אימוץ ילד בארץ

מי יכול לאמץ? על פי חוק אימוץ ילדים, המעוניין לאמץ בארץ ילד שאין לו צרכים מיוחדים, צריך לעמוד בכמה קריטריונים. קודם כל יכולים לפנות לשירות למען הילד רק זוגות חשוכי ילדים ביולוגיים. על בני הזוג להביא תעודה רפואית, המאשרת שיש...

בני זוג שנדחו על ידי השירות למען הילד

בני זוג שנדחו על ידי השירות למען הילד הגישו ערר לוועדה בבית המשפט למשפחה, אשר קבעו כי בני הזוג לא יוכלו לספק צרכיו של ילד שמגיע עם סיפור חיים קשה הדורש תעצומות גוף ונפש. הורות אינה משימה קלה ולהורות המאמצת...

הפך לאב בניגוד לרצונו

האם ניתן להגן על גבר שנגנב זרעו במרמה, ומדוע טובת הילד עומדת תמיד במקום הראשון? אין בחוק הישראלי התייחסות למושג "גניבת זרע". כל גבר יודע, או צריך לדעת כי קיים חשש שכתוצאה מיחסי מין ייוולד לו ילד, ועליו מוטלת אחריות...

מזונות זמניים אימתיי?

ברוב רובם של תיקי המזונות, מתעורר הצורך בפסיקת מזונות זמניים. פסיקת המזונות הזמניים יכול ותעשה בשתי דרכים: לאחר הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע, או במהלך הדיון הראשוני בתיק המזונות. בעל דין המבקש שיפסקו לו מזונות זמניים יגיש, לאחר...
למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ